VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Ngày đăng 13/07/2020 | 17:03  | View count: 639

Sáng ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "Ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

      Dự và phát biểu tại lễ phát động, Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVBTV Huyện Ủy – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến nhóm đối tượng là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức với mục tiêu giúp người dân có thu nhập ổn định khi về già hoặc mất đi khả năng lao động. Bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách xã hội thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm; giữa người trẻ với người già; giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.” 

      Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn qua nhiều hình thưc tuyên truyền, mỗi cán bộ viên chức BHXH và nhân viên bưu điện chính là một người dân vận khéo, một tuyên truyền viên giỏi bằng kiến thức, sự hiểu biết và tính thuyết phục của mình đi vận động, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và nhà nước để mọi người dân hiểu và tham gia; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

      Với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính tri - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

      Sau lễ ra quân hưởng ứng, các cán bộ, công chức BHXH huyện và Bưu điện huyện đã đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền lưu động, tư vấn, hướng dẫn người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các chợ và khu dân cư…

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện