VĂN HÓA - XÃ HỘI

Làm việc với Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng ISO 9001:2015 của Thành phố
Ngày đăng 08/09/2020 | 15:47  | View count: 651

Sáng ngày 31/8/2020, Đoàn kiểm tra ISO của Thành phố do đồng chí Nguyễn Khắc Sự – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Phú Xuyên.

      Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Theo Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND huyện Phú Xuyên có 12/12 phòng chuyên môn đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với 240 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; có 06 quy trình chung, 03 tài liệu chung: Chính sách chât lượng, Mục tiêu chất lượng, Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính do UBND Thành phố công bố thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình ISO, đảm bảo chất lượng quy định. Bên cạnh đó, hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã hình thành các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, thông suốt, kịp thời và hiệu quả, tạo môi trường làm việc lành mạnh… Từ đó đáp ứng được yêu cầu của xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch.

     Qua báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế tại một số phòng chuyên môn của UBND huyện, đại diện Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện Phú Xuyên trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn UBND huyện, các phòng chuyên môn thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban chỉ đạo ISO của UBND huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, duy trì theo TCVN ISO 9001:2015 khi UBND Thành phố ban hành các quy trình nội bộ giải quyết TTHC; tiếp tục cập nhật bổ sung văn bản mới vào danh mục tài liệu bên ngoài của ISO đối với các phòng chuyên môn.

      Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn và tiếp thu những góp ý của Đoàn Kiểm tra, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn nghiên cứu các đề xuất của các Đoàn Kiểm tra, trình lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện trong thời gian tới./.

CTV: Đỗ Sơn Hùng - Phòng Nội vụ huyện