VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phí và các khoản thu từ đất
Ngày đăng 28/09/2020 | 16:48  | View count: 549

Ngày 24/9, UBND huyện tổ chức hội nghị đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phí và các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Uỷ viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo thu hồi nợ chủ trì hội nghị.

      Theo báo cáo của Chi Cục Thuế khu vực Thường Tín – Phú Xuyên, tính đến ngày 31/8/2020, tổng nợ đọng tiền thuế, phí, tiền thuê đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên là 52 tỷ 290 triệu đồng. Để thực tốt việc thu nợ, chi cục thuế khu vực đã giao chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu giảm nợ đến từng cán bộ khu vực; ban hành 52.955 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp gửi tới người nộp thuế lũy kế từ đầu năm; đồng thời thực hiện các biện pháp quyết liệt như cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng và công khai nợ của các tổ chức, cá nhân trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổng số thu nợ và xử lý điều chỉnh 9 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện đạt trên 3,1 tỷ đồng.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn vướng mắc trong công tác thu nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như các địa phương có bước giá, khung giá về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khác nhau, nhiều chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương, một số thửa đất đã tách thửa đổi chủ nhưng chưa được cập nhật kịp thời..v.v

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy –Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo thu hồi nợ phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong thu nợ thuế, phí 9 tháng đầu năm 2020. Để hoàn thành tốt việc thu nợ đọng thuế, phí và các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài Chính kế hoạch huyện, Chi cục thuế khu vực cử cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn để cùng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác thu nợ để báo cáo kết quả trong hội nghị giao ban kiểm đếm tiến độ dự kiến tổ chức trong tháng 10; các xã, thị trấn cũng cần thực hiện tốt việc thu cơ bản thuế đất phi nông nghiệp và nộp các khoản thu cố định như phí, lệ phí theo quy định;  kiên quyết xử lý đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài, khó thu trên các lĩnh vực...

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện