VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Phú Xuyên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác môi trường
Ngày đăng 10/06/2021 | 17:21  | View count: 150

Để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo, mới đây, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì VSMT.

      Sau khi được thành lập, đoàn kiểm tra liên ngành huyện sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong thời gian từ nay đến tháng 12/2021. Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra liên danh Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long và Công ty CPMT và CTĐT Nam Thăng Long về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; kiểm tra UBND xã, thị trấn về công tác triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác quản lý nhà nước và triển khai công tác đảm bảo VSMT trên địa bàn, đặc biệt trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải, ứng phó với sự cố môi trường… Kiểm tra Ban quản lý và đầu tư xây dựng trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác thu gom, vận chuyển rác thải và duy trì VSMT theo hồ sơ đấu thầu.

      Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì VSMT trên địa bàn huyện sẽ tổng hợp tài liệu, báo cáo của các cơ quan, đơn vị để báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo; kiến nghị đề xuất UBND huyện các giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại trong công tác duy trì VSMT, tham mưu xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện