VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp ở Phú Xuyên
Ngày đăng 13/05/2022 | 15:25  | View count: 188

Thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, 10 năm qua, Huyện ủy đã triển khai nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể

      Trong đó có thể kể đến Chương trình 02 của BCH Đảng bộ huyện khóa 25 về “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025”. Từ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các đề án tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp như đề án về cơ giới hóa khâu gieo cấy trong nông nghiệp, đề án nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững và các kế hoạch thuộc lĩnh vực liên quan.

      Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết vào thực tiễn địa phương, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Huyện tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cùng với thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi với tổng diện tích là trên 1.800 ha. Toàn huyện đã có 162 máy gặt, 165 máy cấy, 172 máy làm đất. Có 2 công ty sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Cũng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp được hiệu quả, Huyện đã phối hợp với Học viên Nông nghiệp VN triển khai 3 đề án mở rộng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô vùng, chuyên canh (như rau Minh Tân, Thủy sản Tri Trung, Bưởi thồ Bạch Hạ…); phối hợp với Sở NN&PT NT triển khai đưa một số giống thủy sản vào nuôi thử nghiệm như nuôi tôm càng xanh tại xã Văn Hoàng, rô phi đơn tính tại Nam Tiến. Đối với việc đưa các giống mới vào trồng thử nghiệm trên đồng đất Phú Xuyên, huyện cũng đã triển khai một số diện tích trồng thử nghiệm Nho Hạ đen, Sâm Bố Chính; các giống lúa mới HDT 10, Dự Hương 8…Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 10 năm qua đang dần có bước chuyển biến rõ rệt, đến nay, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, 95% diện tích lúa thu hoạch bằng cơ giới hóa. Việc sử dụng một phần diện tích được áp dụng cơ giới hóa từ khâu gieo mạ đến thu hoạch đã góp phần giảm thiểu chi phí, nhân công trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, cũng như nâng cao thu nhập cho người dân.

Nông dân ở xã Nam Phong đầu tư máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu

Sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp của huyện đạt sản phẩm Ocop 2021

      Cũng từ thực hiện Nghị quyết số 20 của TW, 10 năm qua, huyện đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động hợp tác sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, xây dựng thành công nhãn hiệu sản phẩm cây trồng, góp phần tiêu thụ hàng hóa thuân lợi cho giá trị thu nhập cao như Bưởi thồ Bạch Hạ, Rau cần Khai Thái, Dưa lưới Minh Tân. Nhiều cơ sở sản xuất theo chuỗi liên kết tiêu thụ trong trồng trọt như công ty cổ phần thực phẩm Vinh Hà – xã Hồng Thái, sản xuất lúa gạo của HTX Đại Đồng – TTPX và dịch vụ máy cấy, mạ khay của Trung tâm sản xuất mạ khay Phú Hưng – xã Nam Tiến. Ngoài ra, một số trang trại chăn nuôi lợn đã hợp đồng với một số công ty lớn như CP, công ty Mavin Austfeet để liên kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

      Có thể nói, ứng dụng KHKT không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa; không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường mà còn tiết giảm nhân công lao động, chi phí sản xuất. Các mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT được triển khai, nhân rộng cũng đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ 15 đến 20% so với diện tích sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong thời gian tới, Huyện xác định tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; tập trung nghiên cứu phát triển các mô hình có các giải pháp phát triển bền bững, thực hiện xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện