VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện
Ngày đăng 22/09/2022 | 16:25  | View count: 65

Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện đã kiểm tra, giám sát 5 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận tại 3 xã là Tân Dân, Sơn Hà và xã Phú Yên.

     Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình đã được công nhận trên 20 sản phẩm Ocop thuộc lĩnh vực đồ gỗ, da giày đạt từ 3 sao trở lên. Thông qua báo cáo của các chủ thể và các tài liệu, hồ sơ sản phẩm lưu trữ và kiểm tra thực tế tại các cơ sở, Đoàn đã kiểm tra các nội dung về việc tuân thủ các quy định về sử dụng nhãn mác, tem sản phẩm, bảo vệ môi trường và các tiêu chí khác liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của các cơ sở.

     Kết quả kiểm tra cho thấy, các sản phẩm sau khi được công nhận đều duy trì và phát triển tốt hơn; sản lượng tiêu thụ bình quân tăng từ 10 đến 20%. Cùng với đó, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các cơ sở sản xuất một số biện pháp để nâng cao giá trị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm như: việc giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ… Từ đó, hướng dẫn và yêu cầu các chủ thể sản phẩm Ocop tiếp tục hoàn thiện, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện