VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chi bộ Trung tâm VHTT&TT huyện tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày đăng 18/11/2022 | 16:38  | View count: 163

Ngày 17/11/2022, Chi bộ Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao huyện đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Phượng.

      Sau một thời gian dài phấn đấu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rèn luyện đạo đức lối sống, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Phượng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng tuyên thệ

      Lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Thị Phượng đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Hương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã công bố và trao quyết định kết nạp, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Phượng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo chi bộ Trung tâm tặng hoa chúc mừng

      Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Hương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Phượng tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn, góp phần cùng Chi bộ Trung tâm VHTT&TT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Minh Lộc - Trung tâm VHTT&TT huyện