CHỉ đạo của Huyện ủy

Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2021

Ngày 14/4/2021, Ban thường vụ Huyện tổ chức hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên UBKT Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Trưởng Ban tiếp công dân huyện; các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

      Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong quý I, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu có hiệu quả giúp Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ trọng tâm của huyện, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đồng thời, tham gia góp ý xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với các Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Trong công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết tố cáo, 3 tháng đầu năm, UBKT huyện ủy  đã tiếp nhận 13 đơn,  trong đó, đã  chuyển 10 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, còn 3 đơn  đang được thụ lý giải quyết.

      Cùng với đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cũng tăng cường giám sát thường xuyên, nắm  bắt tình hình địa bàn, cơ sở; tham mưu giúp cấp ủy giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên và xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận nêu lên những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quý II năm 2021, nhất là tập trung kiểm tra, giám công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiêm tra, giám sát của UBKT các cấp trong huyện. Đồng thời, đề nghị, UBKT các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II và những tháng  tiếp theo. Trong đó, tiếp tục chú trọng tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp triển khai các cuộc  kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến đảng viên, nhất là đảng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thẩm quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Đồng thời, tập trung triển khai công  tác kết nap Đảng viên mới, triển khai công  tác kê khai tài sản….

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện