Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên Quý IV năm 2023

Ngày đăng 04/10/2023 | 09:22 AM  | View count: 118
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên Quý IV năm 2023

hông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý III/2023

Ngày đăng 10/07/2023 | 05:25 PM  | View count: 91
hông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý III/2023

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý II năm 2023

Ngày đăng 17/04/2023 | 04:38 PM  | View count: 82
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý II năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Quý II/2023

Ngày đăng 17/04/2023 | 04:36 PM  | View count: 62
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Quý II/2023

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý IV năm 2022

Ngày đăng 30/09/2022 | 03:32 PM  | View count: 174
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý IV năm 2022

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý III năm 2022

Ngày đăng 04/07/2022 | 08:53 AM  | View count: 236
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý III năm 2022

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên Quý II năm 2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:55 PM  | View count: 199
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên Quý II năm 2022

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý I năm 2022

Ngày đăng 17/03/2022 | 03:43 PM  | View count: 154
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý I năm 2022

Thông báo lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện trong Quý IV năm 2021

Ngày đăng 17/11/2021 | 03:56 PM  | View count: 232
Thông báo lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện trong Quý IV năm 2021

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý I năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 04:40 PM  | View count: 747
Thông báo Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý I năm 2021
 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương