MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-MTPX ngày 26/02/2018 của Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên đã tổ chức hai đoàn Kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2018; kết quả vận động ủng hộ các quỹ trong năm 2017, 2018 và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2017 tại các xã, thị trấn trong huyện từ ngày 05/03 đến 14/03/2018

      Tham dự các buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường trực cùng cán bộ chuyên môn Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cán bộ thương binh xã hội xã, thị trấn.

       Tại các buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn đã báo cáo việc triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2018; kết quả vận động quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, vận động ủng hộ Quỹ “Lũ lụt” năm 2017, Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018; các chương trình an sinh xã hội năm 2017. Các đồng chí Thường trực và cán bộ chuyên môn Uỷ ban MTTQ huyện đã đánh giá từng mặt triển khai thực hiện của đơn vị; trao đổi chuyên môn trong xây dựng văn bản, công tác tuyên truyền tổ chức vận động ủng hộ và quản lý các quỹ.

Đ/C  Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Triều báo cáo tại buổi kiểm tra

       MTTQ các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ các nội dung, các văn bản, tài liệu đã thực hiện cho đoàn kiểm tra. Kết quả các xã, thị trẩn bám sát văn bản MTTQ cấp trên xây dựng triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác mặt trận, công tác phối hợp năm 2018 triển khai tới cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác Mặt trận; ký kết chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể; Hướng dẫn, tham dự các khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: Thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; ‘’Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’; tổ chức phản biện xã hội, đối thoại nhân dân, tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ, các tổ chức phát động.  Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, tồn tại cần khắc phục như: Công tác tuyền truyền chưa sâu, nắm bắt dư luận xã hội, phản biện xã hội còn chưa kịp thời, một số đơn vị còn có đơn thư khiếu nại vượt cấp…

       Về công tác vận động quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, vận động ủng hộ các Quỹ “Lũ lụt”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2017; các xã, thị trấn đều Hưởng ứng triển khai kế hoạch, phát động, tổ chức vận động ủng hộ, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng, nộp cấp trên ủng hộ kịp thời; sổ sách ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên trong năm nhiều tổ chức phát động cùng một nội dung ủng hộ nên ở một số xã, thị trấn thống nhất để các đoàn thể vận động, tránh chồng chéo, lên kết quả vận động ủng hộ các Quỹ của MTTQ không cao.

Đ/c Trần hữu Thước – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện Phú Xuyên phát biểu tại buổi kiểm tra

       Kết luận tại các buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn đối với MTTQ trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2018; công tác vận động quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, vận động ủng hộ quỹ “Lũ lụt” năm 2017, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018 và các chương trình an sinh xã hội năm 2017 của Ủy ban MTTQ xã, thị trấn. Đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn cần bám sát hơn nữa vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2018 để triển khai công tác, các phong trào thi đua, các CVĐ. Trong đó, MTTQ cần tăng cường thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị;  Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh ./.

 

Nguyễn Duy Thanh - Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên