THÔNG BÁO

Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất đế giày dép Quyết Hà, xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày đăng 24/03/2023 | 05:38 PM  | View count: 35
Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất đế giày dép Quyết Hà, xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 24/03/2023 | 05:35 PM  | View count: 51
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 17/03/2023 | 05:57 PM  | View count: 88
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

V/v niêm yết công khai; đăng tải trên cổng thông tin điện tử đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên

Ngày đăng 01/03/2023 | 01:50 PM  | View count: 323
V/v niêm yết công khai; đăng tải trên cổng thông tin điện tử đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên

Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 28/02/2023 | 04:56 PM  | View count: 371
Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên

Thông báo V/v tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Ngày đăng 28/02/2023 | 03:45 PM  | View count: 125
Thông báo V/v tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 18/02/2023 | 08:28 AM  | View count: 146
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 08:25 PM  | View count: 141
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã: Văn Hoàng, Phúc Tiến, Tri Thủy, Chuyên Mỹ, TT Phú Xuyên, Tri Trung, Phú Túc

Ngày đăng 08/02/2023 | 09:55 AM  | View count: 259
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã: Văn Hoàng, Phúc Tiến, Tri Thủy, Chuyên Mỹ, TT Phú Xuyên, Tri Trung, Phú Túc

Thông báo V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 06/02/2023 | 10:09 AM  | View count: 428
Thông báo V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Xuyên

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 31/01/2023 | 03:37 PM  | View count: 161
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả trúng tuyển và Quyết định V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 18/01/2023 | 11:22 AM  | View count: 1439
Thông báo kết quả trúng tuyển và Quyết định V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 10/01/2023 | 09:29 AM  | View count: 3093
Thông báo kết quả thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo SBD, phòng thi, Nội quy xét tuyển và Hướng dẫn kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 05/01/2023 | 10:23 AM  | View count: 1635
Thông báo SBD, phòng thi, Nội quy xét tuyển và Hướng dẫn kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 03/01/2023 | 11:11 AM  | View count: 287
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2, lịch tổ chức khai mạc, thực hiện Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 31/12/2022 | 09:08 AM  | View count: 1193
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2, lịch tổ chức khai mạc, thực hiện Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú...

Thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 26/12/2022 | 12:29 AM  | View count: 2216
Thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2022 và các Quy định V/v khi tham gia kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực...

Quyết định V/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 25/11/2022 | 10:51 AM  | View count: 1905
Quyết định V/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 23/11/2022 | 09:42 AM  | View count: 3233
Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Văn Hoàng, Khai Thái, Phúc Tiến, Tri Thủy, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2022 | 10:14 AM  | View count: 382
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Ao Phía Nam, thôn Lập Phương, xã Khai Thái; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Thùng Lò Gạch, thôn Bái...