THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng công chức của Ban thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 15/03/2018 | 10:07  | View count: 1237

Tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo tuyển dụng công chức của Ban thường vụ Thành ủy (Xem chi tiết tại đây)