THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 14 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 22/03/2024 | 16:41  | View count: 307

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 14 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu Khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN