THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/07/2021 | 08:22  | View count: 4225

UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Phú Xuyên về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nội dung chi tiết  xem tại đây

./.

ADMIN - VĂN PHÒNG HĐND-UBND