Các kỳ họp HĐND

Đổi mới trong việc cấp phát tài liệu tới đại biểu tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XX

Không còn sử dụng những bộ tài liệu giấy như trước đây, tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu HĐND huyện đã được cung cấp tài liệu kỳ họp qua thư điện tử để nghiên cứu, thảo luận. Đây là sự đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.

      Sự đổi mới của HĐND huyện trong việc gửi tài liệu Kỳ họp là các đại biểu chỉ cần truy cập thư điện tử trên thiết bị điện tử thông minh để nghiên cứu tài liệu. Trong thư điện tử, các đại biểu được nhận đầy đủ chương trình kỳ họp, các tài liệu, dự thảo báo cáo, tờ trình… Trong mỗi thư mục, tài liệu được sắp xếp khoa học để các đại biểu tiện theo dõi, nghiên cứu.

      Nói về những lợi ích của việc sử dụng CNTT trong chuyển phát tài liệu điện tử, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Đại biểu HĐND huyện chia sẻ: “Tôi đánh giá cao sự đổi mới trong việc gửi tài liệu, văn bản cho đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp lần này. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thư điện tử trong chuyển văn bản, tài liệu giúp thời gian chuyển tài liệu được nhanh hơn, sớm hơn, giúp đại biểu có nhiều thời gian nghiên cứu. Việc sử dụng tài liệu điện tử cũng gọn nhẹ hơn, đại biểu dễ dàng lưu trữ cũng như tra cứu nội dung quan tâm, tăng hiệu xuất làm việc việc. Trong thời gian tới, tôi thấy rằng việc chuyển tài liệu điện tử, không phát tài liệu giấy còn giúp các đại biểu trong thời gian công tác thuận tiện hơn rất nhiều trong việc đi khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri và truy cập nhanh chóng thông tin, văn bản của HĐND huyện”.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu điện tử tại Kỳ họp

      Có thể khẳng định, việc đổi mới của HĐND huyện trong việc cấp phát tài liệu điện tử là một trong những đột phá; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện