HỘI PHỤ NỮ

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Phú Xuyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 5/7/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phú Xuyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đồng chí Nguyễn Kim Quý – Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra, Hội LHPN Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban Hội LHPN Thành Phố; đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện và 192 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40 nghìn cán bộ hội viên hội phụ nữ trên địa bàn huyện.

      Tại phiên trù bị, Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn thư ký đại hội gồm 2 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 5 đồng chí.

      Đại hội cũng đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình, nội quy, quy chế đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi. Sau khi được Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung trên, 100% các đại biểu chính thức dự đại hội đã biểu quyết nhất trí.

          Công tác chuẩn bị cho phiên chính thức của Đại hội đã được hoàn tất và thực hiện các bước theo đúng quy định, các đại biểu dự đại hội đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid - 19. Phiên chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 6/7/2021./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện