PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Ngày đăng 19/05/2022 | 03:07 PM  | View count: 15
Ngày 18/5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản liên quan.

Công tác tuyên truyền pháp luật thích ứng trạng thái “bình thường mới”

Ngày đăng 27/04/2022 | 11:22 AM  | View count: 16
Chiều ngày 21/4/2022, Phòng Tư pháp huyện Phú Xuyên phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội chi nhánh số 6 và UBND xã Phú Túc tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp...

Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19 và triển khai đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 19/04/2022 | 04:49 PM  | View count: 299
Sáng ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt...

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày đăng 14/04/2022 | 09:33 AM  | View count: 177
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp, ngành trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong bối cảnh...

Một số nội dung Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ngày đăng 14/04/2022 | 09:28 AM  | View count: 25
Một số nội dung Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Nội dung mới của Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 29/03/2022 | 05:05 PM  | View count: 25
Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ...

Hỏi – đáp Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 29/03/2022 | 05:02 PM  | View count: 23
Từ ngày 01/01/2022, việc đánh giá về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này thay thế...

Từ ngày 1-1-2022, vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt rất nặng

Ngày đăng 08/01/2022 | 09:12 AM  | View count: 148
Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có...

Huyện Phú Xuyên nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ

Ngày đăng 31/12/2021 | 11:20 AM  | View count: 169
Chiều 30/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch 195/KH-UBND về “Phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên...

HUYỆN PHÚ XUYÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT CHXHCN VIỆT NAM 09/11/2021

Ngày đăng 09/11/2021 | 09:21 AM  | View count: 220
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu...