PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày đăng 04/06/2024 | 04:03 PM  | View count: 24
Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 25/03/2024 | 11:16 AM  | View count: 297
Về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

TÀI LIỆU TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:23 PM  | View count: 92
TÀI LIỆU TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG VI PHẠM QUY ĐINH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:22 PM  | View count: 75
(Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày...

TÀI LIỆU TÌM HIỂU LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:20 PM  | View count: 64
TÀI LIỆU TÌM HIỂU LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:18 PM  | View count: 228
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2023

Ngày đăng 01/11/2023 | 02:51 PM  | View count: 122
Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật và thực thi, bảo vệ pháp...

Triển khai cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 07/08/2023 | 09:10 AM  | View count: 144
Ngày 26/7/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến huyện Phú Xuyên đã ban hành Thể lệ cuộc thi, kèm theo Bộ câu hỏi gửi đến các cơ...

Giá trị pháp lý của Bản điện tử giấy tờ hộ tịch

Ngày đăng 18/07/2023 | 02:41 PM  | View count: 106
Giá trị pháp lý của Bản điện tử giấy tờ hộ tịch

Học sinh hút thuốc lá trong trường sẽ chịu hình thức kỷ luật gì?

Ngày đăng 19/04/2023 | 03:35 PM  | View count: 129
Học sinh hút thuốc lá trong trường sẽ chịu hình thức kỷ luật gì?