PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng 23/08/2022 | 03:47 PM  | View count: 110
Sáng 23/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội do đồng chí Đào Văn Huân – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Ngày đăng 28/07/2022 | 09:34 AM  | View count: 42
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Ngày đăng 28/07/2022 | 09:32 AM  | View count: 49
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Ngày đăng 28/07/2022 | 09:30 AM  | View count: 31
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam 2022

Ngày đăng 22/07/2022 | 04:27 PM  | View count: 45
Công dân Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy muốn kết hôn với người nước ngoài...

Những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không cần lập biên bản

Ngày đăng 22/07/2022 | 04:25 PM  | View count: 32
Khi xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền thường lập biên bản xử lý để ghi nhận lại vụ việc và các tình tiết, quá trình liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc đó....

Mức xử phạt hành vi chậm đóng BHXH của Doanh nghiệp

Ngày đăng 22/07/2022 | 04:23 PM  | View count: 35
Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì doanh nghiệp phải thực hiện trích đóng BHXH hàng tháng. Trong trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ bị xử lý như sau:

Nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở

Ngày đăng 28/06/2022 | 02:32 PM  | View count: 449
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã...

Hà Nội: Đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm

Ngày đăng 14/06/2022 | 03:48 PM  | View count: 42
Đây là nội dung mới bổ sung tại Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 sửa đổi quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố...

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Ngày đăng 19/05/2022 | 03:07 PM  | View count: 63
Ngày 18/5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản liên quan.