Các kỳ họp HĐND

Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng; chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề chủ tri quan tâm

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XX, chiều 15/12, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận về những giải pháp trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện năm 2023; chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề vệ sinh môi trường và và nhóm vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân.

     

Chủ tọa điều hành kỳ họp

      Thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của huyện; đồng chí Lê Tiến Bắc – Trưởng Công an huyện đã làm rõ thêm về những giải pháp công an huyện triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC trên địa bàn huyện, nhất là trong cao điểm dịp Lễ Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quỹ Mão sắp tới.

      Đồng chí Vũ Quốc Thương – Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ cũng đã làm rõ một số kết quả phát triển TTCN làng nghề trên địa bàn; đồng thời đề xuất, kiến nghị huyện một số giải pháp để thúc đẩy làng nghề khảm tra, sơn mài truyền thống phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh báo cáo tại Kỳ họp

      Cũng tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 về xây dựng NTM nâng cao đối với 3 xã Phúc Tiến, Tri Trung, Đại Thắng và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 về nhóm công tác đảm bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

      Cũng trong phiên làm việc buổi chiều ngày 15/12, Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XX đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm.

      Mở đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành nhấn mạnh: Qua giám sát và thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện, TTHĐND huyện nhận thấy nhiều nhóm vấn đề cử tri có ý kiến nghị đã được UBND huyện đã tập trung giải quyết. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tại kỳ họp thứ Tám, TT HĐND lựa chọn 3 nhóm vấn đề để chất vấn tại Kỳ họp, gồm nhóm vấn đề về công tác vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải; nhóm các vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; nhóm vấn đề về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 và các năm tiếp theo.

      Trả lời về kết quả công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, đại diện Liên danh nhà thầu cho biết, sau một thời gian điều chỉnh, vận hành hoạt động, Liên danh nhà thầu đã thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong nhân dân cơ bản đảm bảo. Lượng rác thải thu gom mỗi ngày đạt khoảng 90%. Đối với lượng rác thải tồn đọng, Liên danh nhà thầy đã vận chuyển được trên 1000 tấn về nhà máy xử lý rác thải, hiện còn tồn khoảng trên 600 tấn. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, liên danh nhà thầu sẽ thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác thải tồn về điểm trung chuyển. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công ty sẽ phối hợp với các ngành, các xã đảm bảo thực hiện lịch thu gom ở cơ sở; đồng thời kiến nghị UBND huyện đẩy mạnh việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

      Liên quan đến nội dung 1 số điển đen rác thải tồn tại thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND xã Tri Thuỷ - Lại Văn Quyết và đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Dân – Nguyễn Trung Hội cũng trả lời làm rõ thêm về nguyên nhân tình trạng 1 số điểm đen về rác thải tồn đọng thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp phối hợp với Liên danh nhà thầu để thực hiện việc thu gom rác thải trên địa bàn đảm bảo.

Đồng chí Vũ Văn Hữu – Trưởng Phòng TNMT huyện giải trình tại Kỳ họp

      Đồng chí Vũ Văn Hữu – Trưởng Phòng TNMT huyện đã trả lời, làm rõ về việc thực hiện kế hoạch 309/KH-UBND ngày 14/10/2022 về phân loại chất thải rắn tại nguồn để thu gom, xử lý, hiện được UBND huyện chỉ đạo tổ chức điểm tại 3 xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao năm 2022 là Đại Thắng, Tri Trung, Phúc Tiến đang xây dựng nhóm hộ lòng cốt, để xây dựng mô hình điểm và từng bước nhân rộng ra địa bàn. Tại các xã: Tri Trung, Đại Thắng đã ra mắt mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Đối với nội dung chất vấn về nhóm vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có 3 đại biểu HĐND huyện nêu câu hỏi liên quan đến việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong nhân dân.

      Liên quan đến nội dung chất vấn về việc đính chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được đồng chú Nguyễn Cơ Thạch – Phó Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chi nhanh huyện Phú Xuyên trả lời làm rõ về quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện việc đính chính, cấp đổi.

      Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đồng chí Vũ Văn Hữu – Trưởng Phòng TNTM huyện đã làm rõ kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hiện nay trên địa bàn huyện; những nguyên nhân chủ quan, khách quan trong triển khai thực hiện… đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Liên quan đến nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND xã Văn Hoàng – Đỗ Ngọc Đằng cũng đã trao đổi, làm rõ về kết quả thực tế việc cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất trên địa bàn.

      Sau khi kết thúc từng nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, chủ toạ Kỳ họp đã kết luận từng nội dung cụ thể; đồng thời đề nghị UBND huyện tiêp thu chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/12. Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp tiếp tục nội dung thảo luận về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và những năm tiếp theo, cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền và bế mạc Kỳ họp./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT