CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày 08/5/2020, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Văn bản số 823/UBND-KT V/v triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

      Theo đó, UBND huyện yêu cầu các yêu cầu các ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung, cụ thể:

     Giao phòng Kinh tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020; kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản theo phân cấp huyện quản lý. Tiếp tục tổ chức xác nhận kiến thức ATTP, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

      - Giao Trạm Chăn nuôi, thú y và Tram Trồng trot, bảo vệ thực vật đẩy mạnh tuyên truyền về Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cơ sở trồng trợt, chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản trong việc thực hiện quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản, hóa chất khử khuẩn. Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, sản phẩm động vật trên địa bàn (các chợ, cơ sở giết mổ, sơ chể, kinh doanh). Tăng cường hoạt động kiểm soát động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn và vận chuyển đưa vào khu vực trung tâm Thành phố tiêu thụ. Trạm Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở buôn bán thuốc BVTV, phân bón; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, thông báo không sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục cho phép của Bộ NN&PTNT.

      - Yêu cầu UBND các xã, thị trấn quản lý điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Thành phố; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATTP, tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích các cơ sở, hợp tác xã trên địa bàn phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn./.

ADMIN