CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Hội nghị duyệt báo cáo trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 10/6; UBND huyện tổ chức hội nghị để thảo luận các báo cáo, tờ trình báo cáo Thường trực - BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ trước khi trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

      Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các Phòng ngành, cơ quan chuyên môn huyện thông qua báo cáo tóm tắt 18 nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XX, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, đóng góp 1 số nội dung liên quan, nhằm hoàn thiện, thống nhất các báo cáo, tờ trình để chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Đặc biệt là tập trung chủ yếu cho ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế xã hội như: Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác phân bổ vốn từ nguồn tăng thu năm 2021; công tác đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương đầu tư các dự án, công tác sử dụng đất và công tác xây dựng NTM nâng cao, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm v.v…

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình của các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Đồng chí cũng thống nhất 1 số nội dung, công việc liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp và giao các phòng ngành tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện lại các văn bản, báo cáo, tờ trình để báo cáo Thường trực - BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ trước khi trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện