CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Họp tập thể UBND huyện mở rộng tháng 7/2020

Chiều ngày 8/7/2020, Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị họp tập thể UBND huyện mở rộng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác.

      Dự hội nghị có Thường trực HDND, lãnh đạo đạo UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Trong đầu giờ hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên.

      Tiếp đó, theo nội dung chương trình của hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ đạt kết quả. Trong phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.735 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao, hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo điều kiện để phát triển bền vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến hết ngày 30/6 đạt 132 tỷ 237 triệu đồng, đạt 44,8% so với dự toán Thành phố và huyện giao. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện có 25/25 xã đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Phú Xuyên phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc, đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 4706 văn bản quản lý nhà nước; tiếp nhận 227 nhiệm vụ của Thành Ủy, UBND Thành phố giao có thời hạn yêu cầu báo cáo. Kết quả, đã triển khai hoàn thành 224/227 nhiệm vụ (đạt 98,6%). Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 với chỉ tiêu từng cấp học; đồng thời, thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục, rà soát cơ sở vật chất trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Việc thực hiện chế độ chính sách, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến kỷ niệm ngày 27/7 được quan tâm; Công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, công tác giải quyết đơn thư, giải phóng mặt bằng các dự án được cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.

      Sau khi nghe các báo cáo, đại diện lãnh đạo các ngành của huyện và các xã, thị trấn đã trao đổi, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên; đặc biệt là về công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2020, công tác đấu giá QSD đất, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và công nhận lại trường chuẩn quốc gia, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển đổi mô hình cây trồng vật nuôi.v.v

     

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đề nghị các phòng ngành chức năng huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân; Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ diện tích vụ mùa để đạt năng suất. Liên quan đến công tác xây dựng hồ sơ thẩm định huyện NTM, các đơn vị liên quan cần gửi tài liệu để cơ quan thường trực tổng hợp hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ. Phòng Tài nguyên môi trường, Ban QLDA phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp đổ chất thải không đúng nơi quy định.    Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện