Công khai ngân sách

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Ngày 24/12, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

      Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó BT TT HU, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư HU – Chủ tịch UBND huyện.

      Năm 2018, huyện Phú Xuyên đã thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thu ngân sách huyện năm 2018 ước đạt trên 1.591 tỷ đồng, đạt 136% so với HĐND huyện giao; một số khoản thu, trong đó có các khoản thu về đất tăng. Năm 2019, huyện Phú Xuyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 đến 7,5%;  thu ngân sách huyện đạt trên 1.500 tỷ đồng.

      Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2019, UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu để đạt dự toán giao; Chi cục thuế huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt luật thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường kiểm tra thuế, hoàn thuế theo quy định của luật quản lý thuế, tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách; kiên quyết xử lý theo quy định đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ỳ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính đất đai. Ngoài cơ quan thuế, các cơ quan đơn vị khác có giao dự toán thu, ngay từ đầu năm phải triển khai kế hoạch thu, phấn đấu thu hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

      Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần chi ngân sách đúng Luật NSNN, đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm, chi đúng mục tiêu, đúng đối tượng và theo đúng dự toán được duyệt, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phải bám sát và điều hành trong phạm vi dự toán chi đã giao. Các đơn vị phải tiết kiệm để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

      Đối với đầu tư công, UBND huyện đề nghị đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng ngân sách huyện theo đúng luật đầu tư công; việc phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo tập trung, không dàn trải; không để phát sinh nợ đọng XDCB mới.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện