di tích lịch sử và lễ hội truyền thống huyện phú xuyên

Họp BCĐ triển khai đầu tư xây dựng cải tạo trường học, nâng cấp hệ thống Y tế và tu bổ tôn tạo Di tích huyện

Chiều 9/9/2022, BCĐ triển khai đầu tư xây dựng cải tạo trường học, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo của huyện tổ chức hội nghị giao ban triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

      Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, huyện được thành phố hỗ trợ đầu tư 90 dự án thuộc 3 lĩnh vực là giáo dục, y tế và di tích.

      Lĩnh vực giáo dục có 34 dự án, trong đó có 33 dự án đã được bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2022. Lĩnh vực y tế có 14 dự án, trong đó có 13 dự án đã được thành phố bố trí vốn trong năm 2022. Lĩnh vực văn hoá có 42 dự án, trong đó có 8 dự án được thành phố bố trí vốn. Tổng số vốn huyện được giao trong năm 2022 là 689,7 tỷ đồng. UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí đối ứng cho các dự án để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi thi công. Tuy nhiên tiến độ giải ngân còn chậm, đến thời điểm này huyện đã giải ngân được trên 154 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch. Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm huyện tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; nguồn thu của huyện còn thấp nên dẫn đến nguồn lực dành cho đầu tư còn gặp nhiều khó khăn…

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ vác thành viên BCĐ…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh: Đến thời điểm chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2022, tuy nhiên tiến độ giải ngân các dự án thuộc 3 lĩnh vực trên còn chậm. Đồng chí đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được thành phố bố trí vốn trong năm 2022.

      Đối với các dự án thành phố chưa bố trí vốn, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện các thủ tục theo quy định./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT