Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 46

Ngày đăng 14/11/2018 | 03:15 PM  | View count: 2
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 46 (từ ngày 12/11/2018 - 17/11/2018)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 45

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:15 PM  | View count: 11
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 45

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 44

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:14 PM  | View count: 6
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 44

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 43

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:13 PM  | View count: 4
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 43

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 42

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:42 AM  | View count: 30
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 41

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 11
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018

Lịch làm việc tuần 40 của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 02/10/2018 | 03:55 PM  | View count: 19
Lịch làm việc tuần 40 (từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018) của lãnh đạo UBND huyện

Lịch làm việc tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 26/09/2018 | 02:29 PM  | View count: 17
Lịch làm việc tuần 39/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

Lịch làm việc số 38/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38)

Ngày đăng 18/09/2018 | 03:57 PM  | View count: 26
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018

Lịch làm việc số 37/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 11/09/2018 | 02:28 PM  | View count: 34
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 37 từ 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36

Ngày đăng 06/09/2018 | 02:24 PM  | View count: 46
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36, từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018

Lịch làm việc số 35/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:52 AM  | View count: 57
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018

Lịch làm việc số 34/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:45 AM  | View count: 25
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018

Lịch làm việc số 31/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/07/2018 | 10:02 PM  | View count: 52
Lịch làm việc số 31/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 31 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

Lịch làm việc số 30/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Ngày đăng 24/07/2018 | 03:13 PM  | View count: 47
Lịch làm việc số 30/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Lịch làm việc 18/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 29, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

Ngày đăng 17/07/2018 | 03:26 PM  | View count: 53
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 29, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Lịch làm việc số 17/LLV-UBND-VP (LLV của lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 28, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018))

Ngày đăng 11/07/2018 | 05:16 PM  | View count: 66
Lịch làm việc số 17/LLV-UBND-VP (LLV của lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 28, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018))

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 27

Ngày đăng 03/07/2018 | 04:38 PM  | View count: 53
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện - tuần thứ 27, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Lịch làm việc số 15/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 26, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:15 PM  | View count: 59
Lịch làm việc số 15/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 26, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Lịch làm việc số 14/UBND ( Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 19 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 )

Ngày đăng 09/05/2017 | 02:55 AM  | View count: 110
Lịch làm việc số 14/UBND ( Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 19 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 )

Ảnh đẹp quê hương