Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 03 năm 2019.

Ngày đăng 16/01/2019 | 08:47 AM  | View count: 8
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 03 năm 2019 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 02 năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 08:45 AM  | View count: 5
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 02 năm 2019 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 01 năm 2019

Ngày đăng 04/01/2019 | 04:00 PM  | View count: 14
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 01 năm 2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 52 năm 2018

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:57 AM  | View count: 17
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 52 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 51 năm 2018

Ngày đăng 18/12/2018 | 02:26 PM  | View count: 25
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 51 năm 2018 từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 50 năm 2018

Ngày đăng 18/12/2018 | 02:25 PM  | View count: 20
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 50 năm 2018 từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 49 năm 2018

Ngày đăng 18/12/2018 | 02:19 PM  | View count: 18
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 49 năm 2018 từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 48 năm 2018

Ngày đăng 27/11/2018 | 10:49 AM  | View count: 38
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 48 từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 47 năm 2018

Ngày đăng 27/11/2018 | 10:46 AM  | View count: 31
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 47 từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 46

Ngày đăng 14/11/2018 | 03:15 PM  | View count: 27
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND tuần 46 (từ ngày 12/11/2018 - 17/11/2018)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 45

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:15 PM  | View count: 32
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 45

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 44

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:14 PM  | View count: 30
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 44

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 43

Ngày đăng 07/11/2018 | 03:13 PM  | View count: 31
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 43

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 42

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:42 AM  | View count: 61
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 41

Ngày đăng 17/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 35
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018

Lịch làm việc tuần 40 của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 02/10/2018 | 03:55 PM  | View count: 41
Lịch làm việc tuần 40 (từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018) của lãnh đạo UBND huyện

Lịch làm việc tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 26/09/2018 | 02:29 PM  | View count: 45
Lịch làm việc tuần 39/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

Lịch làm việc số 38/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38)

Ngày đăng 18/09/2018 | 03:57 PM  | View count: 52
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018

Lịch làm việc số 37/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 11/09/2018 | 02:28 PM  | View count: 56
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 37 từ 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36

Ngày đăng 06/09/2018 | 02:24 PM  | View count: 78
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36, từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018

Ảnh đẹp quê hương