Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch công tác tuần

Lịch làm việc số 38/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38)

Ngày đăng 18/09/2018 | 03:57 PM  | View count: 2
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018

Lịch làm việc số 37/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 11/09/2018 | 02:28 PM  | View count: 11
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 37 từ 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36

Ngày đăng 06/09/2018 | 02:24 PM  | View count: 12
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36, từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018

Lịch làm việc số 35/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:52 AM  | View count: 16
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018

Lịch làm việc số 34/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/08/2018 | 09:45 AM  | View count: 13
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 34 từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018

Lịch làm việc số 31/LLV-UBND-VP

Ngày đăng 31/07/2018 | 10:02 PM  | View count: 37
Lịch làm việc số 31/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 31 từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

Lịch làm việc số 30/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Ngày đăng 24/07/2018 | 03:13 PM  | View count: 32
Lịch làm việc số 30/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Lịch làm việc 18/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 29, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

Ngày đăng 17/07/2018 | 03:26 PM  | View count: 30
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 29, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Lịch làm việc số 17/LLV-UBND-VP (LLV của lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 28, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018))

Ngày đăng 11/07/2018 | 05:16 PM  | View count: 24
Lịch làm việc số 17/LLV-UBND-VP (LLV của lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 28, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018))

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 27

Ngày đăng 03/07/2018 | 04:38 PM  | View count: 35
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện - tuần thứ 27, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Lịch làm việc số 15/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 26, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:15 PM  | View count: 40
Lịch làm việc số 15/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 26, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Lịch làm việc số 14/UBND ( Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 19 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 )

Ngày đăng 09/05/2017 | 02:55 AM  | View count: 92
Lịch làm việc số 14/UBND ( Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 19 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 )

Lịch làm việc số 12/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 16)

Ngày đăng 18/04/2017 | 03:02 AM  | View count: 75
Lịch làm việc số 12/LLV-UBND-VP (Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 16)

LLV số 11/UBND - VP ( Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 10/4 đến 16/4/2017 )

Ngày đăng 11/04/2017 | 03:08 AM  | View count: 60
LLV số 11/UBND - VP ( Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 10/4 đến 16/4/2017 )

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 11 từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:25 AM  | View count: 74
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 11 từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 10 từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017

Ngày đăng 08/03/2017 | 10:24 AM  | View count: 68
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 10 từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 9 từ ngày 27/2 đến ngày 05/3/2017

Ngày đăng 28/02/2017 | 10:23 AM  | View count: 312
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 9 từ ngày 27/2 đến ngày 05/3/2017

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 8 từ ngày 20/2 đến ngày 26/2/2017

Ngày đăng 22/02/2017 | 10:21 AM  | View count: 44
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 8 từ ngày 20/2 đến ngày 26/2/2017

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 7 từ ngày 13/2 đến ngày 19/2/2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 10:20 AM  | View count: 52
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 7 từ ngày 13/2 đến ngày 19/2/2017

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 6 từ ngày 06/2 đến ngày 12/2/2017

Ngày đăng 07/02/2017 | 10:18 AM  | View count: 60
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 6 từ ngày 06/2 đến ngày 12/2/2017

Ảnh đẹp quê hương