VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hiệu quả từ mô hình “ 3 tại nhà” trong giải quyết Thủ tục hành chính đối với Người có công
Ngày đăng 30/11/2022 | 09:55  | View count: 209

Trong những năm qua, huyện Phú Xuyên đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

      Đặc biệt trong năm 2022 này, Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các mô hình hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính, trong đó có mô hình “ 3 tại nhà” đối với thủ tục hành chính người có công trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí PCT UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đi kiểm tra công tác CCHC

          Mô hình “ 3 tại nhà” đối với thủ tục hành chính người có công được Phòng LĐTBXH huyện phối hợp tham mưu UBND xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 5.2022 và triển khai đồng loạt ở tất cả 27/27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ tháng 7.2022. Mô hình được thực hiện qua 5 bước đó là Tiếp nhận thông tin; Xác minh và tiếp nhận hồ sơ tại nhà; Luận chuyển hồ sơ đến UBND huyện; Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Sở Lao động Thương Binh xã hội giải quyết thủ tục hành chính và cuối cùng là trả kết quả tại nhà. Tất cả các bước đều do cán bộ địa phương phối hợp triển khai thực hiện, với mục đích là giúp người dân, các đối tượng chính sách tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại.

Cán bộ Xã, Huyện đang làm Hồ sơ giúp các đối tượng chính sách

          Kết quả sau 6 tháng triển khai thực hiện tính đến ngày 31/10/2022, toàn huyện đã có 103 lượt Người có công được hỗ trợ thực hiện Thủ tục hành chính theo mô hình  “ 3 tại nhà”; trong đó có 73 trường hợp đã được giải quyết và có quyết định hưởng chính sách, còn lại 30 hồ sơ đang trong quá trình thụ lý giải quyết. Sau khi nhận được kết quả là Quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền, Lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện, lãnh đạo xã hoặc phân công cán bộ công chức mang kết quả đến nhà trao cho đối tượng.

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện, xã Đại Thắng đến nhà trao Quyết định tới đối tượng chính sách

          Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy mô hình “ 3 tại nhà” đã mang lại hiệu quả rõ rệt không chỉ tăng sự hài lòng của người dân mà còn giúp các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt hơn công tác quản lý và thực hiện chính sách, nhất là đối với Người có công. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử theo hướng gần dân, vì dân./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.