VĂN HÓA - XÃ HỘI

ỦY ban MTTQ VN huyện Phú Xuyên: tập huấn công tác mặt trận năm 2023
Ngày đăng 18/09/2023 | 16:00  | View count: 159

Nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 13/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023

Dự, chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; đồng chí Bùi thị Ngọc Lan - Uỷ viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện. Dự học lớp tập huấn còn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn, các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở.

          Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự lớp tập huấn đã được nghe Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận TQ Việt Nam truyền đạt một số văn bản về Công tác tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; Mối quan hệ giữa mặt trận với các thành viên trong hệ thống chính trị, với Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân. Trong đó, có vai trò MTTQ trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nắm bắt thông tin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng phân loại thông tin dư luận và tin đồn để đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu còn được nghe chia sẻ những kinh nghiệm hay trong hoạt động thực tiễn của Công tác mặt trận ở cơ sở, với mục đích hướng về cơ sở, đưa công tác Mặt trận về cộng đồng dân cư và hộ gia đình, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong nhân dân.

Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận TQ Việt Nam truyền đạt tại buổi tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ làm cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động của Mặt trận, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận ở địa phương./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.