VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện
Ngày đăng 09/04/2024 | 14:12  | View count: 85

Chiều 5/4, Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 14) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hội – Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của UBND huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố về việc lập Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Xuyên, UBND huyện đã tiến hành triển khai công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. HĐND các xã đã họp thảo luận, biểu quyết về tán thành chủ trương sáp nhập. Theo đó, sáp nhập xã Đại Thắng và xã Văn Hoàng; tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là xã Văn Hoàng. Xã Sơn Hà nhập với xã Quang Trung, tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là xã Quang Hà. Xã Nam Phong nhập với xã Nam Triều; tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là xã Nam Phong. Xã Tri Trung nhập với xã Hồng Minh; tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là xã Hồng Minh.

Trên cơ sở nội dung tại hội nghị thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện hoàn thiện các văn bản, tờ trình để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 14 nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ họp chuyên đề); triển khai thực hiện, bảo đảm theo đúng quy trình, quy định./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT