Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 17
  • Tổng lượng truy cập: 6.240.453

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Website Liên kết

Ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch UBND huyện

 

Nguyễn Hữu Bảo

PCT UBND huyện

 

Trần Công Thành

PCT UBND huyện

 

Nguyễn Thế CôngPCT UBND huyện  

 

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN

 

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Trương Đại Dương

Chánh Văn phòng

 

Phạm Văn Việt

Phó chánh văn phòng

 

Nguyễn Văn Bằng

 

Phó chánh văn phòng

 

 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Click tại đây để xem chi tiết

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

Click tại đây để xem chi tiết

 

 

 

ủy ban nhân dân

Hiển thị 1 - 10 của 35 kết quả.
của 4

tìm kiếm

người tốt việc tốt

ảnh đẹp quê hương

phát thanh


bài hát về phú xuyên