BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên

Ngày 20 tháng 04 năm 2020, Đ/c Nguyễn Thế Công - Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã ký Quyết định số 1326/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên:

1. Trưởng Ban biên tập:

      Ông .......................... - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

2 . Các Phó Trưởng Ban biên tập:

      - Ông Vũ Quốc Anh – UV BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Phó Ban biên tập;

      - Bà Đỗ Thị Thanh Xuân - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy;

      - Ông Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện;

      - Bà Lưu Thanh Huyền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VHTT&TT huyện.

3. Các ông (bà) thành viên Ban biên tập gồm:

      - Bà Vũ Thị Thảo – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

      - Ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;

      - Bà Phùng Thị Thanh Chúc – Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện;

      - Ông Nguyễn Duy Thanh, UV thường trực UBMTTQ huyện;

      - Bà Nguyễn Thị Hòa – Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

      - Ông Bùi Cát Trường – Cán bộ Văn phòng Huyện ủy;

      - Bà Đỗ Thị Hường, Cán bộ phòng TC-KH huyện;

      - Ông Nguyễn Hữu Đức – Cán bộ phòng Nội vụ huyện;

      - Bà Vũ Minh Châu – Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

      - Ông Nguyễn Hải Ninh – Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện;

      - Ông Lâm Quang Tú – Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện;

      - Ông Đỗ Văn Tú – Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện, phụ trách quản trị;

      - Các ông (bà) Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện tham gia cộng tác viên./.

  

              Click và để xem: - Quyết định thành lập:  ( Xem tại đây ) 

                                        - Phân công nhiệm vụ:  ( Xem tại đây )