DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Danh bạ điện thoại

Thị trấn Phú Minh

1

Trần Quang Trung

Bí thư ĐU – CT HĐND

0917.557.586

2

Nguyễn Thị Thanh Thu

PBT thường trực ĐU

0948.128.982

3

Phùng Thế Giang

Chủ tịch UBND

0936.024.818

4

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ Văn phòng

0984.962.182

5

Hoàng Thị Mai Anh

Cán bộ Văn phòng

0978.155.771

Thị trấn Phú Xuyên

1

Nguyễn Văn Chương

Bí thư ĐU

0975.183.866

2

Trần Văn Đỉnh

PBT thường trực ĐU

0904.602.132

3

Đào Duy Hiệp

Chủ tịch HĐND

0915.164.757

4

Nguyễn Viết Hải

Chủ tịch UBND

0912.882.285

5

Vũ Mạnh Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0912.750.902

6

Hoàng Đình Mạnh

Phó Chủ tịch UBND

0948.018.457

7

Vũ Thị Thu Hiên

Cán bộ Văn phòng

0914.965.638

8

Hoàng Thị Hường

Cán bộ Văn phòng

0945.549.876

Xã Bạch Hạ

1

Vũ Đức Ty

Bí thư ĐU – CT UBND

0977.631.367

2

Nguyễn Duy Hinh

PBT thường trực ĐU

0987.525.300

3

Nguyễn Văn Thêm

Chủ tịch HĐND

0978.900.132

4

Đỗ Văn Khởi

Cán bộ Văn phòng

0977.112.412

Xã Châu Can

1

Nguyễn Văn Tạ

Bí thư ĐU – CT UBND

0982.794.089

2

Nguyễn Trường Sơn

PBT TT ĐU – CT HĐND

0912.304.418

3

Hoàng Thế Bảo

Cán bộ Văn phòng

0914.794.304

Xã Chuyên Mỹ

1

Đinh Ngọc Dư

Bí thư ĐU – CT UBND

0915.948.921

2

Dương Văn Lang

PBT TT ĐU – CT HĐND

0914.757.463

3

Hoàng Văn Hải

Cán bộ Văn phòng

0916.827.496

Xã Đại Thắng

1

Nguyễn Đức Soát

Bí thư ĐU – CT HĐND

0906.685.711

2

Phạm Ngọc Oanh

PBT thường trực ĐU

0965.053.344

3

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0972.877.946

4

Ngô Văn Tâm

Cán bộ Văn phòng

0983.423.311

Xã Đại Xuyên

1

Vũ Mạnh Cường

Bí thư ĐU – CT HĐND

0932.219.636

2

Nguyễn Ngọc Ban

PBT thường trực ĐU

0976.350.471

3

Nguyễn Văn Hoằng

Chủ tịch UBND

0976.193.560

4

Nguyễn Hồng Minh

Cán bộ Văn phòng

0985.961.161

Xã Hoàng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Hồng Minh

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Bí thư ĐU – CT HĐND

0984.425.989

2

Nguyễn Trung Kiên

PBT thường trực ĐU

0979.668.139

3

Đặng Quang Duy

Chủ tịch UBND

0914.234.041

4

Lưu Thắng Lợi

Cán bộ Văn phòng

0974.221.218

Xã Hồng Thái

1

Phan Duy Hưng

Bí thư ĐU – CT HĐND

0919.247.259

2

Lê Văn Sơn

PBT thường trực ĐU

0912.848.305

3

Lê Văn Ấm

Chủ tịch UBND

0123.385.4666

4

Đỗ Đức Mạnh

Cán bộ Văn phòng

0916.531.385

Xã Khai Thái

1

Nguyễn Văn Quân

Bí thư ĐU – CT HĐND

0946.234.237

2

Phạm Duy Đạo

PBT thường trực ĐU

0975.034.688

3

Nguyễn Viết Thắng

Chủ tịch UBND

0983.854.533

4

Nguyễn Phú Hân

Cán bộ Văn phòng

0964.922.868

Xã Minh Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Nam Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Nam Triều

1

Phan Cao Lạc

Bí thư ĐU – CT HĐND

0912.073.832

2

Lâm Thế Điện

PBT thường trực ĐU

0989.101.851

3

Lâm Văn Điện

Chủ tịch UBND

0168.892.4603

4

Phạm Viết Chính

Cán bộ Văn phòng

0985.792.109

Xã Phú Túc

1

Nguyễn Thanh Thủy

Bí thư ĐU – CT HĐND

0916.523.659

2

Đặng Văn Tý

PBT thường trực ĐU

0123.428.9589

3

Bùi Hồng Luyến

Chủ tịch UBND

0917.705.429

4

Lê Thị Ngọc Hoa

Cán bộ Văn phòng

0168.282.6545

Xã Phú Yên

1

Nguyễn Đại Hoan

Bí thư ĐU – CT HĐND

0913.575.012

2

Nguyễn Văn Tâm

PBT thường trực ĐU

0906.191.406

3

Nguyễn Văn Soạn

Chủ tịch UBND

0983.651.902

4

Trần Thị Ngọc

Cán bộ Văn phòng

0123.826.0280

Xã Phúc Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Phượng Dực

1

Đinh Văn Thùy

Bí thư ĐU – CT HĐND

0946.401.056

2

Nguyễn Hữu Dũng

PBT thường trực ĐU

0166.813.8162

3

Lê Quý Đôn

Chủ tịch UBND

0987.429.837

4

Nguyễn Thị Phương Lâm

Cán bộ Văn phòng

0168.224.1899

Xã Quang Lãng

1

Vũ Văn Mạnh

Bí thư ĐU – CT HĐND

0982.436.154

2

Nguyễn Văn Tâm

PBT thường trực ĐU

0988.454.622

3

Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch UBND

0982.785.207

4

Vũ Thị Hậu

Cán bộ Văn phòng

0127.669.2290

5

Nguyễn Thị Ngọc

Cán bộ Văn phòng

0165.609.5330

Xã Quang Trung

1

Nguyễn Văn Trường

Bí thư ĐU

0936.384.066

2

Phạm Hồng Thuấn

PBT thường trực ĐU

0936.158.525

3

Phạm Văn Quân

Chủ tịch UBND

0906.561.450

4

Vũ Thị Chuyên

Chủ tịch HĐND

0165.203.3400

5

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Cán bộ Văn phòng

0164.468.9671

Xã Sơn Hà

1

Nguyễn Hải Trường

Bí thư ĐU – CT HĐND

0982.989.342

0964.521.951

2

Phạm Ngọc Phú

PBT thường trực ĐU

0167.866.6899

3

Trần Huy Nam

Chủ tịch UBND

0948.386.868

4

Lương Văn Ngọc

Cán bộ Văn phòng

0946.882.675

Xã Tân Dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Thụy Phú

1

Phạm Thị Nghi

Bí thư ĐU

0902.553.099

2

Nguyễn Văn Đoan

PBT TT ĐU – CT HĐND

0988.673.252

3

Nguyễn Văn Đặng

Chủ tịch UBND

0982.604.222

4

Phùng Minh Cường

Cán bộ Văn phòng

0948.018.635

5

Bùi Thị Hạnh

Cán bộ Văn phòng

0986.436.819

Xã Tri Thủy

1

Tạ Hữu Ích

Bí thư ĐU – CT HĐND

0985.881.845

2

Nguyễn Thanh Bình

PBT thường trực ĐU

0977.631.536

3

Hoàng Văn Dưỡng

Chủ tịch HĐND

0988.178.990

4

Lại Văn Quyết

Chủ tịch UBND

0975.282.768

5

Nguyễn Văn Hiến

Cán bộ Văn phòng

0968.635.559

6

Đoàn Thị Quỳnh Trâm

Cán bộ Văn phòng

0167.375.7589

Xã Tri Trung

1

Nguyễn Văn Vượng

Bí thư ĐU – CT HĐND

0948.237.919

2

Trần Trung Tuyến

Chủ tịch UBND

0915.363.777

3

Lê Văn Độ

Cán bộ Văn phòng

0978.312.690

Xã Văn Hoàng

1

Dương Văn Sỳ

Bí thư ĐU – CT HĐND

0977.182.416

0433.609.372

2

Nguyễn Thị Hiệp

PBT thường trực ĐU

0916.420.136

3

Đỗ Ngọc Đằng

Chủ tịch UBND

0168.285.6568

4

Nguyễn Văn Hiếu

Cán bộ Văn phòng

0974.604.369

Xã Văn Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Vân Từ

1

Nguyễn Thanh Xuân

Bí thư ĐU – CT HĐND

0914.878.507

2

Dương Quang Vi

PBT TT ĐU – CT HĐND

0907.407.489

3

Nguyễn Ngọc Dương

Chủ tịch UBND

0927.983.013

4

Nguyễn Thị Vân Anh

Cán bộ Văn phòng

0979.918.883