QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại các xã trên địa bàn huyện
Ngày đăng 04/06/2024 | 18:04  | View count: 66

Thực hiện kế hoạch số 92 của UBND huyện Phú Xuyên về kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCCC & CNCH trên địa bàn huyện năm 2024, ngày 04/6, đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Nguyễn Công Hiếu – Phó Trưởng công an huyện làm Trường đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCCC & CNCH trên địa bàn xã Đại Xuyên.

Theo báo cáo kết quả công tác PCCC & CNCH của UBND xã Đại Xuyên: Qua rà soát, trên địa bàn xã có tổng số 87 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện xã quản lý; 53 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được. Thực hiện công tác PCCC và CNCH, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền về PCCC được 4/7 khu dân cư, vận động được 1362/2831 hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH; thành lập được 25 Tổ liên gia an toàn PCCC, 107 Điểm chữa cháy công cộng; kiểm tra, hướng dẫn 37 cơ sở khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC; xây dựng phương án chữa cháy và CNCH đối với 37 cơ sở; lập hồ sơ quản lý công tác PCCC đối với 37cơ sở; tuyên truyền được 20/40 hộ gia đình mở lối thoát nạn.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Đại Xuyên cần kiểm tra, rà soát lại hệ thống công tác thống kê, báo cáo; kiện toàn mô hình PCCC công cộng, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền về công tác PCCC & CNCH tới 4/7 khu dân cư còn lại, đảm bảo 100% hộ gia đình trên địa bàn xã được tuyên truyền, hướng dẫn các phương án PCCC & CNCH. Vận động các hộ gia đình trang bị phương tiện PCCC, mở lối thoát nạn khẩn cấp, đặc biệt là đối với 36 cơ sỏ có nguy cơ cháy nổ cao…

Kế hoạch kiểm tra công tác PCCC & CNCH trên địa bàn huyện năm 2024 nhằm đánh giá toàn diện công tác PCCC và CNCH, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra để kịp thời nắm tình hình, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời qua công tác kiểm tra để tuyên truyền nâng cao kiến thức về an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCC và CNCH, cách xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra./.

Mạnh Hùng – Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Xuyên