TIN TIÊU ĐIỂM

UBND huyện tổ chức HN giao ban với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tháng 9/2018
Ngày đăng 28/09/2018 | 09:23  | View count: 180

Sáng ngày 26/9, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đánh giá công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

      9 tháng đầu năm 2018, các mặt công tác của huyện đạt được khá toàn diện. Huyện đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu; trong đó các chỉ tiêu đạt cao như đấu giá quyền sử dụng đất ở đạt 174% kế hoạch năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,7% kế hoạch. Trong phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt trên 8.100 tỷ đồng; tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện được trên 1.000 tỷ đồng, đạt 90% so với dự toán giao. Toàn huyện có 16/26 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt 16-17 tiêu chí; 5 xã còn lại đạt và cơ bản đạt 13-15 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính kế hoạch, Thanh tra nhà nước huyện, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Kinh tế và lãnh đạo UBND 5 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018 đã báo cáo tiến độ và đề xuất các giải pháp triển khai các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018, đặc biệt các dự án liên quan đến 5 xã xây dựng NTM và dự án lĩnh vực giáo dục – đào tạo; tiến độ giải quyết đơn thư vượt cấp, công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải quyết, xử lý tồn tại liên quan đến các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

      Về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn, hiện toàn huyện có 42 dự án xây dựng NTM do xã làm chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ đang trình phê duyệt, trong đó có 25 dự án liên quan đến giao thông thủy lợi, nội đồng; 17 dự án liên quan đến giao thông thôn xóm. Đối với các dự án trường học tại các xã xây dựng NTM năm 2018 cũng đang được tháo gỡ, triển khai theo kế hoạch.

      Về công tác quản lý đất đai, đồng chí Trưởng Phòng TNMT huyện cho biết: tính đến ngày 25/9, phòng đã tiếp nhận 60 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất tại bộ phận 1 cửa của huyện, đã tham mưu ban hành quyết định công nhận 35 trường hợp, đang tổ chức rà soát 17 trường hợp; 8 trường hợp còn lại đã trả về xã để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. Phòng TNMT đã tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai để tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý; đồng thời rà soát nguồn đất đấu giá.

Đối với các xã đăng ký xây dựng NTM trong năm 2018 là Hồng Minh, Tân Dân, Thụy Phú, Quang Lãng và Bạch Hạ đang tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là công tác vận động nhân dân đóng góp để tạo nguồn vốn đối ứng để sớm triển khai thực hiện dự án; đồng thời, tiến hành rà soát, hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thiết kế các dự án để trình cấp trên phê duyệt.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Công – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban quản lý dự án, phòng Giáo dục, phòng Tài chính kế hoạch phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo trường học. Đối với các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các xã cần sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế và huy động nguồn vốn đối ứng để trình huyện thẩm định; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất để tạo nguồn thu để tái đầu tư; cần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị: Các dự án thuộc các xã đăng ký xây dựng NTM như đường giao thông thôn xóm, đường trục chính nội đồng, trường học cần được triển khai, đẩy nhanh tiến độ; rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa tại cơ sở.

Liên quan đến dự án thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần thực hiện trong năm 2018, phấn đấu trung tuần tháng 10 thực hiện xong việc giải ngân dự án. Liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn cần tập trung giải quyết dứt điểm từ đầu ngay tại cơ sở, từ đó sẽ góp phần ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn. 

      Trong 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện