KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban Thường trực UB MTTQ huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024
Ngày đăng 02/03/2024 | 11:36  | View count: 255

Ngày 1/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị giao ban triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng và Ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo UB MTTQ huyện, các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện đã thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2024 với 8 nội dung quan trọng. Đó là thi đua phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn; tổ chức tốt các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; thi đua đổi mới các hình thức tập hợp, đoàn kết tôn giáo; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội xây dựng Đảng, chính quyền, đổi mới hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ Việt Nam và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Trên cơ sở nội dung giao ước thi đua, lãnh đạo Ủy ban MTTQ 27 xã, thị trấn thuộc 6 cụm trong huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UV BTV – Chủ tịch UB MTTQ huyện đề nghị UB MTTQ các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký giao ước thi đua trong năm 2024. Trong đó, các đơn vị cần tập trung thi đua phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và triển khai các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động. Các đơn vị cũng cần chủ động hoàn thiện công tác chuẩn bị, phấn đấu tổ chức hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở trong tháng 3/2024./.

Minh Lộc - Trung tâm VHTT&TT