KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Phú Xuyên tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
Ngày đăng 08/03/2024 | 17:23  | View count: 279

Chiều ngày 8/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Thành uỷ, Bảo hiểm xã hội TP; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; đồng chí Lê Văn Bính, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;  Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 Thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”  15 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy đảng trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác phát triển BHYT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHYT luôn được chú trọng cả về chiều rộng, lẫn chiều sâu; góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ người tham gia BHYT ngày càng tăng. Tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 217.536 người tham gia BHYT, chiếm 94,47% dân số toàn huyện. Trong đó, 100% người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi tham gia BHYT; 98,9% học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện tham gia BHYT.

    Công tác khám chữa bệnh bằng BHYT được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến hết năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn huyện  đã tổ chức khám chữa bệnh  được cho  hơn 1 triệu lượt người bằng BHYT. Tổng số thu quỹ BHYT là 151,3 tỷ đồng; tổng số chi khám chữa bệnh BHYT từ năm 2020 -2023 là  hơn 267 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID, cải cách thủ tục hành chính trong tiếp đón để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Nguyễn Văn Cương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn huyện. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Cấp ủy đảng, chính quyền  và các ban, ngành đoàn thể  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc chấp hành pháp luật về BHYT đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Tiếp tục đưa tiêu chí thực hiện BHYT toàn dân vào Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách về BHYT đến đông đảo người lao động và nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý trong việc thực hiện chính sách BHYT; Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT…

Tại hội nghị tổng kết, Ban thường vụ Huyện uỷ đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn huyện./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện