KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổ công tác số 5 Uỷ ban MTTQ TP duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Xuyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 07/05/2024 | 08:34  | View count: 106

Ngày 6/5, Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 5 của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức duyệt nội dung, chương trình liên quan tới việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo UB MTTQ huyện đã báo cáo tổng thể về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 như việc xây dựng, triển khai hệ thống các văn bản, công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và những nội dung có liên quan tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện.

Trên cơ sở các nội dung chuẩn bị Đại hội, các đồng chí trong Ban Thường trực và Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của MTTQ thành phố đã có những ý kiến đóng góp một số nội dung các văn bản, tài liệu liên quan tới quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện như: công tác xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIX, chủ đề Đại hội, khẩu hiệu hành động; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tham luận của đại biểu tại Đại hội; công tác hậu cần, phục vụ… để tổ chức thành công Đại hội.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các đồng chí trong Ban Thường trực, Tổ công tác của MTTQ thành phố cũng như các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UV BTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung công việc để hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-5-2024./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện