KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 08/05/2024 | 17:43  | View count: 65

Chiều 7/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số” và triển khai Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tới các đồng chí đảng viên các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Quốc Anh, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các nội dung chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số”. Trong đó, đồng chí  đi sâu phân tích vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đồng chí nhấn mạnh cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh; phát triển kinh tế số, xã hội số... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV.

Cùng với đó, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ cũng quán triệt Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nhằm tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, đổi mới phong cách, lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hiện đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; góp phần vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt, học tập vào thực tiễn, xây dựng quê hương Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT