TIN XÃ - THỊ TRẤN

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ xã Châu Can lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 01/04/2024 | 10:13  | View count: 140

Ngày 28/3, MTTQ Việt Nam xã Châu Can đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-20209. Đồng chí Vũ Quốc Anh, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại Hội, nhiệm kỳ 2019-2024, với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân UBMTTQ xã Châu Can  đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Đồng thời, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa "  và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhờ đó đã giúp tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ. Năm 2023, 9/9 khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hoá;  tỷ lệ “ Gia đình văn hoá” đạt trên 95%. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, cải tạo khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng các công trình tâm linh  trị giá nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã còn triển khai thực hiện tốt vận động các loại quỹ như” Quỹ vì người nghèo”  5 năm qua đã vận động được tên 143 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây dựng, sửa được 6 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng quà cho các  hoàn cảnh khó khăn dịp lễ tết. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2023 còn 4 hộ bằng 0,13%; đến nay đời sống của người dân trên địa bàn xã  ngày càng được nâng cao, khởi sắc.

Đại hội  đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 17 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động. Trong đó, phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện tốt Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; 100%  hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 35 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã  Châu Can lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã bầu đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian tới./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT  huyện