KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 23/05/2024 | 16:30  | View count: 114

Sáng 23/5, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, số lượng, chất lượng giải quyết được nâng lên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, tăng cường công tác đối thoại, làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp giải quyết khiếu nại giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được ưu tiên, tập trung giải quyết, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã tiếp trên 8.900 lượt công dân; tiếp nhận 1.309 vụ việc. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình giải quyết các vụ việc, huyện đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh ghi nhận những nỗ lực, chuyển biến trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư đề nghị huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; nhất là tổ chức giao ban, kiểm đếm công việc thường xuyên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những địa bàn, lĩnh vực có nhiều đơn thư, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Nhân dịp này, Huyện uỷ Phú Xuyên đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT